Visie & Werkwijze

Psycho-Logica


Psychotherapie kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw situatie, om emoties te uiten en te verwerken. Het kan leiden tot persoonlijke groei en zelfontwikkeling. Het doel is om samen op zoek te gaan naar wat jij nodig hebt. Binnen therapie wordt gezocht naar jouw kwaliteiten en vaardigheden en hoe je die kan inzetten om je vrijer te voelen om keuzes te maken en vastgeroeste patronen te kunnen loslaten.Dit alles gebeurt binnen een respectvol kader met oog voor jouw unieke noden.

Het is niet de methode die de weg bepaald, maar jij als unieke persoon.

Het gaat niet alleen over wat er mis gaat in je leven, maar ook over wat je kunt, wat je wil, wie je bent, wat je belangrijk vindt. Over wat je denkt, doet en voelt, in lichaam en geest, je verleden, je omgeving: context, cultuur en maatschappij. Het doel is om samen op zoek te gaan naar wat jij nodig hebt.

Afhankelijk van wie jij bent, wordt zo therapie op maat gegeven. Deze therapievorm heet Interactionele Vormgeving.

Ik werk op een integratieve manier volgens de benadering van Interactionele Vormgeving (I.V.). Deze therapievorm brengt verschillende therapeutische zienswijzen en methodes in interactie met elkaar. Het gaat erom, het meest bruikbare en juiste te kiezen, dat bij jou past als persoon, bij jouw specifieke situatie.

Het is niet de methode die de weg bepaalt, maar jij als unieke persoon.Interactionele vormgeving is een eclectisch model van verschillende therapeutische stromingen. Gedurende de vierjarige opleiding worden we bekend gemaakt met technieken van de cognitieve gedragstherapie, de systeemtherapie, de psychodynamische therapie, de contextuele therapie en de Gestalttherapie. Niet alleen de diverse gesprekstechnieken komen aan bod , maar ook de methodieken om de lichaamstaal en -symptomen beter te leren begrijpen. Deze modellen komen uit de NLP, de bio energetica en de transpersoonlijke therapieën .


De term interactionele vormgeving staat voor het feit dat de interactie tussen de therapeut en de cliënt voorop staat. Een gesprek is een steeds heen en weer gaan van feedback en verhalen tussen twee partijen.


Concreet wil dit zeggen dat ik me niet vast pin op één manier van werken maar kijk wat er het beste aansluit bij jou.

Praten is daar een belangrijk onderdeel van. Toch is praten soms maar praten. Daar tegenover staat het ervaren en voelen.

Om makkelijker bij de kern van een probleem te komen, is het creatief aan de slag gaan vaak een goed middel.

Creatief in de ruime zin van het woord.Dit kan door te tekenen, schilderen, het gebruiken van verhalen, metaforen, visualisaties... als via lichaamswerk.


In eerste instantie is er een intakegesprek waarin we jouw hulpvraag samen verkennen. Van daaruit formuleren we samen een doel waar jij naar toe wil werken. In de volgende sessies gaan we aan de slag met de thema's die hierbij belangrijk zijn.


Tarieven


Jongvolwassenen: 40€/uur

Volwassen: 40€/uur

Koppeltherapie: 50€/uur


Indien u een afspraak niet kan nakomen gelieve dan 12u op voorhand te verwittigen, zodat ik op dat moment een andere cliënt kan verder helpen.

Bij een late of geen annulatie wordt de sessie volledig aangerekend.